הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה

מחויבות למצוינות ויצירתיות בביצוע ובשירות

מחירון בנית אתרים יולי-אוגוסט 2004

הערות

מחיר העבודה

פעולות

שלב

מס'

שם 10$ (לערך לשנה)

100 ש"ח

קנית שם אתר

רכישה

        1.  

איחסון - 50$ לערך (לשנה)

150 ש"ח

קניית שטח איחסון

מנועי חיפוש ופורטלים בעברית +גוגול.

500-300 ש"ח בהתאם לכמות העבודה ומשכה.

קישור שם לשטח

רישום

        2.  

רישום במנועי חיפוש ופורטלים

רגיל תמונות 50 ש"ח לכל תמונה, מורכב תמונות 70 ש"ח לכל תמונה.

רגיל בסיסי 1800ש"ח + 200 ש"ח לכל קובץ בספריית האתר. או לכל פונקציונליות.

מורכב בסיסי 3200 ש"ח + 300 ש"ח לכל קובץ בספריית האתר, או לכל פונקציונליות.

הגדרת דרישות וצרכים

 

תכנון ובניה

        3.  

במידה והדרישות מהאתר ו/או גודלו יהיו גדולים ומורכבים יותר מהסביר (לאתר רגיל או מורכב בסיסי)  יעשה תמחור מיוחד שישקף את הקושי והמאמץ שבהקמת האתר.

תכנון פונקציונלי

 

תכנון אסתטי

 

בניה + משוב

 

בדיקות + משוב

 

השקת האתר

 

בדיקות משלימות

מוצאת רכישה מראש של חבילה של  10 שעות תחזוקה במחיר של 100 ש"ח לשעה  המהווים הנחה של מעל 16%. במקום 1200 ש"ח - 1000 ש"ח.

או רכישה מראש של חבילה של 5 שעות תחזוקה במחיר של 110 ש"ח המהוים הנחה של מעל 8%. במקום 600 ש"ח 550 ש"ח בלבד.

 

 

120 ש"ח לשעת עבודה

שינוים ועידכונים קלים

תחזוקה

4.

 

בדיקת זמינות האתר

 

הצגת נתונים סטטיסטיים

 

טיפול בתקלות

לדוגמא: עדכון תאריכים או מס' טלפון

הודעות גולשים

 

 

 

 

 

יקבע בהתאם למורכבות הבקשה

הוספת עמודים

שאינן בחבילה הבסיסית

שיפורים ותוספות

5.

תמחור כמספר הדפים באנגלית + תוספת של 25%.

הוספת שפה נוספת (אנגלית)

 

 

 

שינוי מבנה האתר

 

תוספות פונקציונליות לרוחב ולאורך האתר

 

תוספות אסתטיות לרוחב ואורך האתר

 

הוספת טכסטיים בנפח משמעותי לעמוד או עמודים באתר.

הדרכה בסיסית ניתנת כשרות ללקוח המזמין בנית אתר ללא תוספת מחיר.

הדרכה בסיסית או מתקדמת

הדרכה

        6.  

 

סוגים של אתרים בסיסיים:

·        כרטיס ביקור מינימלי – עמוד אחד שגודלו שווה לעמוד הדפסה 4A לערך. מכיל כותרת האתר, תאור השירותים הניתנים, פרטים ליצירת קשר, תמונה אחת או שתיים.

·        עץ היררכי של עמודים: עמוד ראשי וממנו מתפרסים כמה ענפים (עמודים) עם מסגרת או בלעדיה

·        עמוד אחד ארוך המכיל את הכל (אם אופציה לתוכן עניניים בהתחלה)

·        שילובים בין עץ היררכי לעמוד ארוך. 


נקודות לתשומת לב:

1.       אפשרי רישום במנועי חיפוש נוספים בתשלום או בחינם או יצירת שיתופי פעולה בין אתרים: המחיר - עלות עבודה + הוצאות הרישום.

2.       אתר רגיל בסיסי כולל את המאפיינים (פונקציונליות) הבאים:

א.      דף הבית.

ב.      צור קשר (כעמוד נפרד או כחלק מעמוד אחר) : טלפונים, כתובות אתרים של בעל האתר,

              אי-מיילים, כתובת פיזית ועוד.

ג.       גרפיקה פשוטה.

ד.      דפי תוכן כולל שיבוץ תמונות כחלק מהתוכן.

ה.      קישורים.

ו.       ספרים מומלצים.

ז.       מה חדש.

ח.      על החברה/בעל האתר.

 

3.       החבילה של אתר רגיל בסיסי אינה כוללת:

א.      גרפיקה מורכבת.

ב.      ספר אורחים.

ג.       מפת האתר.

ד.       בנרים.

ה.      טפסים.

ו.        סקרים.

ז.        מונה כניסות.

ח.      שימוש בתכנות דינמי מורכב (גאווה סקריפט ואחרים).

ט.      צ'אטים, פורומים וכדומה.

י.        תפריט דינמי.

4.       סריקת טקסטים בסקנר ושילובם באתר תמחור מיוחד לפי עמוד של טקסט! לא עמוד אינטרנטי. 

5.       אופן התשלום:

·        לאחר הערכה ראשונית של דרישות הלקוח והיקף העבודה יקבע הסכום לתשלום.

·        במעמד חתימה על ההסכם בין במחשבה קדימה/עופר כהן לבין הלקוח ינתן 50% מהסכום לתשלום.

·        עם סיום העבודה והעלאת האתר לרשת הציבורית, תערך הערכה סופית של היקף העבודה לנוכח המוצר הסופי ובהתאם לכך יותאם הסכום לתשלום. במידה והערכה הסופית גבוהה מההערכה הראשונית, ישלם הלקוח נוסף על ה 50% הנוספים שעליו לשלם גם את ההפרש בין שתי ההערכות. במידה והסתבר כי ההערכה הסופית של הסכום לתשלום נמוכה מההערכה הראשונית ישלם הלקוח רק את ההפרש בין הסכום ששילם בהתחלה לבין הסכום שנקבע בההערכה הסופית.

·        עם סיום העבודה  המתבטאת בהעלאת האתר לרשת הציבורית והיות כל הפונקציות שבו פועלות לפי הפונקיונליות הסבירה שלהן, יאשר הלקוח בכתב את שביעות רצונו מן העבודה.

·        במידה והלקוח מעוניין בשרותי תחזוקה שוטפת, מוסכם כי ישלם עבור כל שעה בנפרד את מחיר השרות, אלא אם כן הוא משלם עבור חבילת שעות שרות.   שיפורים ותוספות יקבלו הערכה תמחורית נפרדת (ראשונית וסופית בהתאמה). 

6.       מוסכם על הלקוח כי הפוסקת האחרונה בשאלות מקצועיות כגון מה נחשב פשוט או מורכב בתחום בניית האתר, או מהו הסכום הראשוני והסופי לתשלום (בעקבות הערכה ראשונית וסופית של היקף וקושי העבודה) תהיה במחשבה קדימה ובפועל: עופר כהן.

 

בברכה

הצוק הכחול
במחשבה ישומית קדימה

עופר כהן

8809109-052

Ofer999@barak-online.net

TOP HOME

Review, summary, extract, management, businesses, business, composition of speech, speeches, essay, treatise, politics, organization, opinion public, audience, congregation, feed-back, community, relations public, perpetuation, memorial, memory, monument, souvenir, chapters diary, documentary, rewriting, work research, study, recess, publication, librarians, publisher, publishing house, content, production, printing, congratulations, greeting, blessing, wish, day birth, New year, departure pension, Shalom! , hello! First grade, graduation adulthood, article, editing, English Hebrew to, English to Hebrew, treatise, funeral oration, eulogy (for dead), condolence, consolation, comfort, praise, site content, Ofer Cohen, poetry, singing, chanting, story, tale, narrative, story telling, prose, popular song, song writing, verse, rhyme, essay, query answer, wedding, commandment, treaty, Brit, bar-mizva, Bat-mizva, note praise, prize, reward, bonus, allowance, gratuity, grant, award, scholarship, congratulations, word a word for any occasion , skill learning, difficulty learning, examinations, tests, audition, arrange notebook, copybook, exercise-book, pamphlet, technique learning, preparedness examination, construction notebook organized, words for any occasion, party, text, logic, philosophy, Zen, art combat, meditation, management business, consultation, counseling, advising, organizations, company, corporation, society, association, fellowship, friendly society, economics, economy, law, justice, contract, agreement, self employed, hired worker, wage earner, pensioner, grandfather, grandpa, grandpapa, grandmother, granny, grandma, aunt, mother, mamma, mummy, daddy, papa, father, child, kids, children, transition to a new house, promotion rank, advancement at work ,information system, system analysis, Project management, file requirements, portfolio, paper characterization system, tutoring, teaching, instruction, lecturer, guidance, lecture, formation lesson, course, workshop, koshering, qualification, studying, degree, title, consultation academic, writing, design, training, practice, exercise, drill (military), tai chi and other treasures, coach personal, coach business, trainer, instructor, Self-management, management time, management sites, Management as martial Art, student, pupil, disciple, day marriage, party surprise, mark excellence, mark distinction end of military service, passage test, license driving, greeting recovery, engagement, letters, institution, institute, establishment, bridging, report, summary, briefing, abstract, synopsis,training lecture, translation,training development, ethics computerization, tool managerial, philosophy as a challenge of simplicity and profundity, short story, short circuit, system, improvement process work, methodology, thinking first first, meditation, conscience, awareness, consciousness, application, assimilation, plan work annual, budget, study applicability, analysis state existing, analysis directed objects, study alternative, business plan, solution solver problem, escort project, apprenticeship, trainee, minhah (afternoon prayer), tutor, mentor, comforter, educator, instructor, coach senior, authoritative Japan, certified, graduate, projects finishing, chamber analyst system, recommendation, reference, book theoretical, interviewer, to interview, expert, proficient at, specialist, who reads poem slowly, sea, electricity, control, air-conditioning, control water, to make (something) efficient, accompaniment, project circuit electric, water, electrocute, control, enterprise, municipality Tel-Aviv, flow, בעיות, בנית אתרים, ניתוח מערכות, עיצוב אתרים, דומיין, שם דומיין the work of an electrician, load excess, problems emptying, renovation, pipe system, repair, amendment, maintenance, plumber, improvement, plumbing, work reconditioning, electrocution, construction, damage smell, flooding, house private, office, bureau, Department, caretaker, fuse, wire(metal) be burnt, fuses, foundation water, infrastructure, cut-off switch against electrocution, illumination, board electricity, stinking water , lack pressure, measure water, clock water, gate valve, tap electronic, control remotely, tap pneumatic, defense cathodic, unit cooling big, air-conditioner split up, fountain, pump, drainage, holes water, pools pumping, drilling, electricity.