במחשבה קדימה - מילה לכל אירוע

מתנה יחודית: כתיבת סיפור מקורי שלא סופר לפני כן, התפור במיוחד לילד או לילדה שבו הם הגיבורים והמתייחס לעולמם הספציפי


התהליך: אתם רוצים להעניק לילדכם/ילדתכם מתנה מקורית ליום הולדת או לציון אירוע מיוחד אחר. אתם מספרים לנו על הילד/ה שלכם. מה האהבות התחביבים, סביבת החיים, מאורעות חשובים ועוד פרטים רלוונטים כמו שם הכלב האהוב או הדובי שהוא / היא לא ישנים בלעדיו. התוצאה היא סיפור מקורי, אישי שבו הילד/ה הם הגיבורים וסביבת חייהם חלומותיהם ועולמם הם הרקע והמסגרת לסיפור.

התשלום: עלות השרות היא לפחות כמה מאות שקלים ואף יותר! ילדים החולים במחלה קשה והוריהם הכורעים תחת נטל הפרנסה יקבלו הנחה משמעותית ביותר!

  • אני שונא לקום בבוקר - הסיפור עבור דותן בן ארבע וחצי מהרצליה


מילה לכל אירוע
עופר כהן - 809109-058
ofer999@barak-online.net

TOP HOME

Review, summary, extract, management, businesses, business, composition of speech, speeches, essay, treatise, politics, organization, opinion public, audience, congregation, feed-back, community, relations public, perpetuation, memorial, memory, monument, souvenir, chapters diary, documentary, rewriting, work research, study, recess, publication, librarians, publisher, publishing house, content, production, printing, congratulations, greeting, blessing, wish, day birth, New year, departure pension, Shalom! , hello! First grade, graduation adulthood, article, editing, English Hebrew to, English to Hebrew, treatise, funeral oration, eulogy (for dead), condolence, consolation, comfort, praise, site content, Ofer Cohen, poetry, singing, chanting, story, tale, narrative, story telling, prose, popular song, song writing, verse, rhyme, essay, query answer, wedding, commandment, treaty, Brit, bar-mizva, Bat-mizva, note praise, prize, reward, bonus, allowance, gratuity, grant, award, scholarship, congratulations, word a word for any occasion , skill learning, difficulty learning, examinations, tests, audition, arrange notebook, copybook, exercise-book, pamphlet, technique learning, preparedness examination, construction notebook organized, words for any occasion, party, text, logic, philosophy, Zen, art combat, meditation, management business, consultation, counseling, advising, organizations, company, corporation, society, association, fellowship, friendly society, economics, economy, law, justice, contract, agreement, self employed, hired worker, wage earner, pensioner, grandfather, grandpa, grandpapa, grandmother, granny, grandma, aunt, mother, mamma, mummy, daddy, papa, father, child, kids, children, transition to a new house, promotion rank, advancement at work ,information system, system analysis, Project management, file requirements, portfolio, paper characterization system, tutoring, teaching, instruction, lecturer, guidance, lecture, formation lesson, course, workshop, koshering, qualification, studying, degree, title, consultation academic, writing, design, training, practice, exercise, drill (military), tai chi and other treasures, coach personal, coach business, trainer, instructor, Self-management, management time, management sites, Management as martial Art, student, pupil, disciple, day marriage, party surprise, mark excellence, mark distinction end of military service, passage test, license driving, greeting recovery, engagement, letters, institution, institute, establishment, bridging, report, summary, briefing, abstract, synopsis,training lecture, translation,training development, ethics computerization, tool managerial, philosophy as a challenge of simplicity and profundity, short story, short circuit, system, improvement process work, methodology, thinking first first, meditation, conscience, awareness, consciousness, application, assimilation, plan work annual, budget, study applicability, analysis state existing, analysis directed objects, study alternative, business plan, solution solver problem, escort project, apprenticeship, trainee, minhah (afternoon prayer), tutor, mentor, comforter, educator, instructor, coach senior, authoritative Japan, certified, graduate, projects finishing, chamber analyst system, recommendation, reference, book theoretical, interviewer, to interview, expert, proficient at, specialist, who reads poem slowly, sea, electricity, control, air-conditioning, control water, to make (something) efficient, accompaniment, project circuit electric, water, electrocute, control, enterprise, municipality Tel-Aviv, flow, בעיות the work of an electrician, load excess, problems emptying, renovation, pipe system, repair, amendment, maintenance, plumber, improvement, plumbing, work reconditioning, electr